องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
play_arrow แผนพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
photo โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
photo การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
photo การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
photo ประาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 265
description การติดตามประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
description วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
description หลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321
description สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
description คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 308
photo ยุทธศาตร์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1