องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

Social Network

สถิติ sitemap
วันนี้ 28
เดือนนี้2,701
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)18,101
ทั้งหมด 140,924

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรญฐกิจพอเพียงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบ พ.ศ.2567 [20 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 [20 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 วันที่ 19 มกราคม 2567 [19 มกราคม 2567]
โครงการบุญข้าวคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 [18 ธันวาคม 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัยพ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนก่อนหมดเขตเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
แจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
รายงานการจัดทำประเมินตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะ งานโครงการลงหินคลุกบ้านหนองล่าม ม.6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวิเชียร สีหาพุด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0813699795
(นายวิเชียร สีหาพุด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0813699795
(นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0807416776
(นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0807416776
จองคิวขอรับบริการออนไลน์

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล
กสธ.
21/02/2567
21/02/2567
แจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กสว.
21/02/2567
21/02/2567
การประชุมชี้แจงการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 3
กศ.
21/02/2567
21/02/2567
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2/2566
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
21/02/2567
21/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
สน.คท.
20/02/2567
21/02/2567
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ