messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
group ฝ่ายบริหาร
(นายวิเชียร สีหาพุด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0813699795
(นายบุญเพ็ง ศรีเศษนาม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0653014070
(นายศุภกร ศรีทัศยศ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0879519123
(นายบวร กันยสุด)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน
โทร : 0830410639
นางสาวเข็มพร สิงห์ทรงพล
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0807416776
นายพชร ศรีแพนบาล
รองปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0439886419