องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน 47 หมู่ 8 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 043-988641 ต่อ 101 - 105,107 โทรสาร 043-988641 ต่อ 106

https:--www-facebook-com-laobuaban

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 140
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน [3 ธันวาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ [7 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการฝึกอาชีพตำบลเหล่าบัวบาน(กรติบข้าว,ที่รองแก้ว,กล่องกระดาษทิชซู)
ผู้โพส : admin
โครงการตัดเย็บพรมเช็ดเท้าตำบลเหล่าบัวบาน
ผู้โพส : admin
โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
ผู้โพส : admin
โครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้โพส : admin
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (ปลูกชมพู่)
ผู้โพส : admin
การอบรมฝึกอาชีพการทอพรมเช็ดเท้า
ผู้โพส : admin
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลเหล่าบัวบาน โดยนายสำราญ สีนอเพีย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน (3 ภาพ)
ผู้โพส : admin
โครงการแจกน้ำผู้ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 (2 ภาพ)
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
info การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
info การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
info การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
info มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
จองคิวขอรับบริการออนไลน์