องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
photo ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนก่อนหมดเขตเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file รายงานการจัดทำประเมินตนเอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงนจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนนสายเรียบคลองแฝด poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัยพ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
photo ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
photo โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 14 มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
photo ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo ออกสำรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file แจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน เรื่องอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
1 - 20 (ทั้งหมด 70 รายการ) 1 2 3 4