องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
photo ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
photo ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนก่อนหมดเขตเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file แจ้งผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียน เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ งานโครงการลงหินคลุกบ้านหนองล่าม ม.6 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ งานโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5(20,000) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองล่าม หมู่ที่ 1 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะ งานโครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รายการเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์) grade
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบานเรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview315

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview303
insert_drive_file งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview301
insert_drive_file ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview312

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม