องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
โครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
โครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
โครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน 47 หมู่ 8 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 043-988641 ต่อ 101 - 105,107 โทรสาร 043-988641 ต่อ 106

https:--www-facebook-com-laobuaban

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
เดือนนี้ 2,068
เดือนที่แล้ว 4,871
ทั้งหมด 42,292

group ฝ่ายสภา
(นายสวาสดิ์ ห้วยนอก)
ประธานสภา อบต
(นายสวาสดิ์ ห้วยนอก)
ประธานสภา อบต
(นายอ่าง แข็งฤทธิ์)
รองประธานสภา อบต
(นายอ่าง แข็งฤทธิ์)
รองประธานสภา อบต
(นายสุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร)
เลขานุการสภา อบต.
(นายสุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร)
เลขานุการสภา อบต.
(นายสมพงค์ สมครามศรี)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายสมพงค์ สมครามศรี)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายทองสัย ดวงทานิน)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายทองสัย ดวงทานิน)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายสนอง ละเอียดออง)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายสนอง ละเอียดออง)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายสายใจ รัตนทิพย์)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายสายใจ รัตนทิพย์)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายสัมฤทธิ์ ศรีชัย)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายสัมฤทธิ์ ศรีชัย)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายอุเทน ศรีเศษนาม)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายอุเทน ศรีเศษนาม)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายสาม เชิงกลาง)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายสาม เชิงกลาง)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายวิรัช นามแสงกลาง)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายวิรัช นามแสงกลาง)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายชุมพล สารธิ)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายชุมพล สารธิ)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายสงวน สุรภักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นายสงวน สุรภักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นางสาวกาญจนา สายสิม)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นางสาวกาญจนา สายสิม)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายอุทิศ สอนเสนา)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นายอุทิศ สอนเสนา)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นายประภาส ศรีเศษนาม)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายประภาส ศรีเศษนาม)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสำราญ สีนอเพีย)
นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0981912036
(นายสำราญ สีนอเพีย)
นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0981912036
(นายสุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0883355345
(นายสุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0883355345
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
info การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
info การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
info การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
info มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
จองคิวขอรับบริการออนไลน์