องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
play_arrow แผนพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
photo โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
photo การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
photo การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
photo ประาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
description การติดตามประเมินผล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313
description วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
description หลักการและเหตุผล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 336
description สารบัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340
description คำนำ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 334
photo ยุทธศาตร์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1