messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

+ ตั้งคำถามใหม่

เรื่อง ผู้เขียน ผู้ตอบ
จุดของการทิ้งคือข้างคลองส่งน้ำบ้านหนองบัวหมู่ 2 บริเวณที่ของนายคำพันธ์ ลุนหล้า ผู้ได้รับความเดือดร้อน เมื่อ : 2024-03-12 17:28:13 ดู : 11 1
ตามที่เข้าดูในเว็บไซต์ เห็นบุคคลากรตำแหน่งพัสดุว่าง ไม่ทราบว่า ณ ตอนนี้มีคนมาติดต่อหรือยังค่ะ น้อง เมื่อ : 2023-04-27 03:25:14 ดู : 17 1
องค์การบริหารส่วนตำบลมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร ที่รถดูดส้วมนำสิ่งปฏิกูลมาเทบริเวณที่สาธารณะ ภายในตำบลเหล่าบัวบาน คำพัน เมื่อ : 2023-04-20 10:32:40 ดู : 17 1
ในงบประมาณปี 2565 อบต.เหล่าบัวบานมีจำนวนบุคลากรทั่้งสิ้นเท่าไหร่คะ ธีรภัทร เมื่อ : 2022-02-02 09:44:20 ดู : 35 3
ปี2565 ขอทราบยอดประชากรทั้งหมด ที่มีตอนนี้คะ นางสาวกัลยารัตน์ เมื่อ : 2022-01-31 10:46:58 ดู : 19 1
ขอสอบถามว่าในปีงบประมาณ 2565 มีแผนงานที่จะติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซลาเซลล์ กี่จุดคะ ซอยหน้าวัดธรรมวิเวิกบ้านหนองบัว ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นายพิกุล สีพาติ่ง เมื่อ : 2022-01-28 14:04:33 ดู : 21 1
พบเห็นการทิ้งขยะบริเวณ ริมคลองชลประธาน หมู่ 3,4 ขอให้นายกช่วยแก้ไขปัญหาด้วยครับ นายคำผาย ดาตุ่ย เมื่อ : 2021-04-21 12:01:43 ดู : 65 1

ทั้งหมด 7 คำถาม [ทั้งหมด 1 หน้า] [1]