messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
info รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามแผนทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการติดตามแผนทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน