องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน 47 หมู่ 8 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 043-988641 ต่อ 101 - 105,107 โทรสาร 043-988641 ต่อ 106

https:--www-facebook-com-laobuaban

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 76
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file พรบ.บำเหน็จบำนาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file บริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file พรบ.บริหารแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file พรบ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file พรบ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ฉบับ2) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file พรบ.ป้องกันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
(นายธงชัย บุญตาแสง)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 043988641
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
info การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
info การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
info การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
info มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
จองคิวขอรับบริการออนไลน์