องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
insert_drive_file พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 296
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 331
insert_drive_file พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file พรบ.ป้องกันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 323
insert_drive_file พรบ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ฉบับ2) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
insert_drive_file พรบ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 315
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file พรบ.บริหารแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 312
insert_drive_file บริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 350
insert_drive_file งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
insert_drive_file พรบ.บำเหน็จบำนาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 330
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 318
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1