องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
โครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
โครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
โครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน 47 หมู่ 8 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 043-988641 ต่อ 101 - 105,107 โทรสาร 043-988641 ต่อ 106

https:--www-facebook-com-laobuaban

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 20
เดือนนี้ 2,028
เดือนที่แล้ว 4,831
ทั้งหมด 42,252

verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file พรบ.บำเหน็จบำนาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 |
insert_drive_file งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file บริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file พรบ.บริหารแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
insert_drive_file พรบ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file พรบ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ฉบับ2) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file พรบ.ป้องกันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121 |
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสำราญ สีนอเพีย)
นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0981912036
(นายสำราญ สีนอเพีย)
นายก อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0981912036
(นายสุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0883355345
(นายสุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
โทร : 0883355345
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
info การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
info การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
info การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
info มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
จองคิวขอรับบริการออนไลน์