องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
verified_user กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
insert_drive_file พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ พ.ศ. 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 245
insert_drive_file พรบ.ป้องกันฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
insert_drive_file พรบ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ฉบับ2) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file พรบ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file พรบ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file พรบ.บริหารแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file บริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file งานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file พรบ.บำเหน็จบำนาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงินฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1