องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
โครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
โครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
โครงการ“ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 42 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน 47 หมู่ 8 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160 โทรศัพท์ 043-988641 ต่อ 101 - 105,107 โทรสาร 043-988641 ต่อ 106สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 3
เมื่อวาน 259
เดือนนี้ 3,968
เดือนที่แล้ว 6,095
ทั้งหมด 19,551

group ฝ่ายบริหาร
(นายสำราญ สีนอเพีย)
นายก อบต.เหล่าบัวบาน
(นายสำราญ สีนอเพีย)
นายก อบต.เหล่าบัวบาน
(นายคำมูล ศรีทัศยศ)
รองนายก อบต.เหล่าบัวบาน
(นายคำมูล ศรีทัศยศ)
รองนายก อบต.เหล่าบัวบาน
(นายทนงศักดิ์ พันแสง)
รองนายก อบต.เหล่าบัวบาน
(นายทนงศักดิ์ พันแสง)
รองนายก อบต.เหล่าบัวบาน
(นายเฉลิมพล ศรีไชยโย)
เลขานุการนายก อบต.เหล่าบัวบาน
(นายเฉลิมพล ศรีไชยโย)
เลขานุการนายก อบต.เหล่าบัวบาน
group ฝ่ายสภา
(นายสวาสดิ์ ห้วยนอก)
ประธานสภา อบต
(นายสวาสดิ์ ห้วยนอก)
ประธานสภา อบต
(นายอ่าง แข็งฤทธิ์)
รองประธานสภา อบต
(นายอ่าง แข็งฤทธิ์)
รองประธานสภา อบต
(นายสุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร)
เลขานุการสภา อบต.
(นายสุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร)
เลขานุการสภา อบต.
(นายสมพงค์ สมครามศรี)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายสมพงค์ สมครามศรี)
ส.อบต. หมู่ที่ 1
(นายทองสัย ดวงทานิน)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายทองสัย ดวงทานิน)
ส.อบต.หมู่ที่ 1
(นายสนอง ละเอียดออง)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายสนอง ละเอียดออง)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายสายใจ รัตนทิพย์)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายสายใจ รัตนทิพย์)
ส.อบต. หมู่ที่ 2
(นายสัมฤทธิ์ ศรีชัย)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายสัมฤทธิ์ ศรีชัย)
ส.อบต. หมู่ที่ 3
(นายอุเทน ศรีเศษนาม)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายอุเทน ศรีเศษนาม)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายสาม เชิงกลาง)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายสาม เชิงกลาง)
ส.อบต. หมู่ที่ 4
(นายวิรัช นามแสงกลาง)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายวิรัช นามแสงกลาง)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายชุมพล สารธิ)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายชุมพล สารธิ)
ส.อบต. หมู่ที่ 5
(นายสงวน สุรภักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นายสงวน สุรภักดิ์)
ส.อบต.หมู่ที่ 6
(นางสาวกาญจนา สายสิม)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นางสาวกาญจนา สายสิม)
ส.อบต. หมู่ที่ 6
(นายอุทิศ สอนเสนา)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นายอุทิศ สอนเสนา)
ส.อบต.หมู่ที่ 7
(นายประภาส ศรีเศษนาม)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
(นายประภาส ศรีเศษนาม)
ส.อบต. หมู่ที่ 8
group หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
(นายสุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
(นายพชร ศรีแพนบาล)
รองปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
(นายพชร ศรีแพนบาล)
รองปลัด อบต.เหล่าบัวบาน
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
นางศิริวรรณ พละสรรค์
ผอ.กองคลัง
นางศิริวรรณ พละสรรค์
ผอ.กองคลัง
(นายคมศักดิ์ รัตนทิพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายคมศักดิ์ รัตนทิพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
group สำนักปลัด
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางสาวใบบุญ อุปถัมภ์)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายชิณกฤต สีลุนทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายชิณกฤต สีลุนทอง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางวรรณา แทนหา)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางวรรณา แทนหา)
นักจัดการงานทั่วไป
(นายวัชรพงษ์ หีบแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายวัชรพงษ์ หีบแก้ว)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(นายทวี กิจจรัส)
นักการภารโรง
(นายทวี กิจจรัส)
นักการภารโรง
(นายคมสันต์ พาโนมัย)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายคมสันต์ พาโนมัย)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายวัฒนา อาษาเค)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายวัฒนา อาษาเค)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสถิตย์ ยุทธเสวี)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสถิตย์ ยุทธเสวี)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสีไล แก้วมาเมือง)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายสีไล แก้วมาเมือง)
คนงานประจำรถเก็บขยะ
(นายปิยณัฐ ไชยรา)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ
(นายปิยณัฐ ไชยรา)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำฯ
(นายเกียรติศักดิ์ สายทอง)
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ
(นายเกียรติศักดิ์ สายทอง)
คนงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ
(นายเสรี โสพุดอ่อน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายเสรี โสพุดอ่อน)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ศรีทัศยศ)
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย)
(นายประยูร ศรีทัศยศ)
พนักงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย)
(นางสุนิสา สิงห์อุดม)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสุนิสา สิงห์อุดม)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสุมิลตรา สุทธิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุมิลตรา สุทธิ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายนิวัฒน์ ศรีพาติ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
(นายนิวัฒน์ ศรีพาติ่ง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
group กองคลัง
(นางศิริวรรณ พละสรรค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางศิริวรรณ พละสรรค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวยุพิน สุรภักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวยุพิน สุรภักดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางอำพร สีพาติ่ง)
นักวิชาการคลัง
(นางอำพร สีพาติ่ง)
นักวิชาการคลัง
(นางสาวมณีรัตน์ แก้วสีหะบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวมณีรัตน์ แก้วสีหะบุตร)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวชลธิชา วงค์สกุล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(นางสาวชลธิชา วงค์สกุล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
group กองช่าง
(นายคมศักดิ์ รัตนทิพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายคมศักดิ์ รัตนทิพย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวรวิทย์ เสาร์ห้า)
นายช่างโยธา
(นายวรวิทย์ เสาร์ห้า)
นายช่างโยธา
(นางเหรียญทอง ดวงจันศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางเหรียญทอง ดวงจันศรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นางเตือนใจ เหล่าอัน)
ครู (คศ.1)
(นางเตือนใจ เหล่าอัน)
ครู (คศ.1)
(นางสมมาตย์ ภูนา)
ครู (คศ.1)
(นางสมมาตย์ ภูนา)
ครู (คศ.1)
(นางสาวละมุด สีพาติ่ง)
ครู (คศ.1)
(นางสาวละมุด สีพาติ่ง)
ครู (คศ.1)
(......................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(......................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(...................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(...................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(...................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(...................................)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางอุบล ไชยรา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางอุบล ไชยรา)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรำไพ ไชยเดช)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรำไพ ไชยเดช)
ผู้ดูแลเด็ก
(นส.ศิริจันทรกานต์ ยะปะพันธ์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นส.ศิริจันทรกานต์ ยะปะพันธ์)
ผู้ดูแลเด็ก
group กองสวัสดิการสังคม
(นายชัยศักดิ์ บุตรศรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายชัยศักดิ์ บุตรศรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
group กองส่งเสริมการเกษตร
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นายสำราญ สีนอเพีย)
นายก อบต.เหล่าบัวบาน

(นายสุวิทย์ เหล่าวงศ์โคตร)
ปลัด อบต.เหล่าบัวบาน

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
info การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
info การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
info การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
info รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
info รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
info มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
info การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
จองคิวขอรับบริการออนไลน์