ชื่อเรื่อง : จ้างลงหินคลุก บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง