ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 3 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง