ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน 82-0339 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง