ชื่อเรื่อง : จ้างบุกเบิกถนนเรียบคลอง D ๕ หมู่ที่ ๘ พร้อมลงหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง