ชื่อเรื่อง : จ้างเหมากลองยาว โครงการบุญข้าวคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง