ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถพร้อมตกแต่งของดีตำบลเหล่าบัวบาน ตามโครงการบุญข้าวคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง