ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้จ่ายตกแต่งและจัดสถานที่ โครงการบุญข้าวคูณลานสืบสานประเพณีของดีเมืองเชียงยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง