ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 6 ถนนสายหน้าบ้านนายคำเลื่อน รัตนโสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง