ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรั้วกั้นสำนักงาน อบต.เหล่าบัวบาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง