ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง