ชื่อเรื่อง : ซื้อต้นไม้ ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง