ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการลงหินคลุก ถนนภายในบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง