ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องวัดระยะแบบล้อเลื่อน จำนวน ๑ เครื่อง,เทปวัดระยะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง