ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกู้ชีีพ กจ 7710 มหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง