ชื่อเรื่อง : ซื้อถังฉีดน้ำแบบสะพายหลัง ขนาด 16 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง