ชื่อเรื่อง : ซื้อเต้นท์ผ้าใบ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง