ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการขุดลอกกุดอ้ายลายตอนล่าง บ้านดอนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง