ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด บ้านหนองล่าม หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง