ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(รถกู้ชีพ ทะเบียน 7710 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง