ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
ชื่อไฟล์ : DR1y8zxTue45319.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : fE989zkTue45344.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้