องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน โดย นายวิเชียร สีหาพุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ได้เปิดโครงการ จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนา กำจัดขยะมูลฝอย ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนโพธิ์ หมู่ 5 โดยทำความสะอาดรอบหมู่บ้านชุมชน วัด และสาถานที่สาธารณะภายในหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.เหล่าบัวบาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ สภ.กู่ทอง และประชาชนจิตอาสา พ่อค้าประชาชน
ผู้โพส : admin